OK
CƠ KHÍ, GIA CÔNG KIM LOẠI
Máy cắt sắt 405mm Makita 2416S 1430W

Máy cắt sắt 405mm Makita 2416S 1430W

9.619.000 Đ 9.788.000 Đ
Mua ngay
Máy cắt kim loại 1100W Makita 4131

Máy cắt kim loại 1100W Makita 4131

8.121.000 Đ 8.500.000 Đ
Mua ngay
SÚNG BẮN ỐC BẰNG ĐIỆN 1/2 600Nm YT-82021

SÚNG BẮN ỐC BẰNG ĐIỆN 1/2 600Nm YT-82021

3.146.000 Đ 4.089.000 Đ
Mua ngay
Máy siết bulong 850W Makita 6906(19mm)

Máy siết bulong 850W Makita 6906(19mm)

11.508.000 Đ 12.000.000 Đ
Mua ngay
Máy mài góc Makita 9067 180mm

Máy mài góc Makita 9067 180mm

2.556.000 Đ 2.753.000 Đ
Mua ngay
Máy mài góc 2000W Makita 9069 230mm

Máy mài góc 2000W Makita 9069 230mm

2.570.000 Đ 2.775.000 Đ
Mua ngay
Máy mài khuôn Makita 906H 6mm

Máy mài khuôn Makita 906H 6mm

4.447.000 Đ
Mua ngay
Máy chà nhám đánh bóng Makita 9237C 1200W

Máy chà nhám đánh bóng Makita 9237C 1200W

5.170.000 Đ 5.500.000 Đ
Mua ngay
Máy mài góc Makita 9556HN

Máy mài góc Makita 9556HN

1.185.000 Đ
Mua ngay
Máy mài 100mm Makita 9556HB (840W)

Máy mài 100mm Makita 9556HB (840W)

1.235.000 Đ
Mua ngay
OKOK