OK
Liên hệ

 

 

Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Cơ Phát Đạt

  Số 11 - 12, Đường Đại Lộ Độc Lập, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại:  0274 2200 999 - Hotline: 0987.28.29.96

Email: diencophatdat@gmail.com | ketoan.diencophatdat@gmail.com 

  Website: www.diencophatdat.vn - www.yatobinhduong.com

 

 

https://www.google.com/maps/place/C%C3%B4ng+Ty+TNHH+K%E1%BB%B9+Thu%E1%BA%ADt+%C4%90i%E1%BB%87n+C%C6%A1+Ph%C3%A1t+%C4%90%E1%BA%A1t/@10.8779942,106.7475072,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1zxJFp4buHbiBjxqEgcGjDoXQgxJHhuqF0!3m5!1s0x3174d87488cacccf:0xfbb77ae35b536396!8m2!3d10.878247!4d106.749634!15sChjEkWnhu4duIGPGoSBwaMOhdCDEkeG6oXRaGiIYxJFp4buHbiBjxqEgcGjDoXQgxJHhuqF0kgEXZWxlY3RyaWNhbF9zdXBwbHlfc3RvcmU
OKOK