OK
Hướng dẫn

Gởi yêu cầu hỗ trợ

Khi cần các thông tin hỗ trợ về sản phẩm -  Người tiêu dùng gửi email đến email diencophatdat@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số Hotline: 0987.28.29.96 chúng tôi có thể hỗ trợ

Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được thông tin.

 

OKOK